About the Anonim category

Kategoria Anonim është një hapësirë e sigurt për të ndarë historitë tuaja në mënyrë anonime. Këtu mund të flisni lirshëm pa shqetësuar për gjykim. Të gjithë kemi sfida dhe histori që na kanë formuar. Le t’i ndajmë ato këtu në një mjedis mbështetës dhe inkurajues. Jeni në shtëpinë tuaj.