About the Shkencë category

Nëse jeni të interesuar për shkencë, keni ardhur në vendin e duhur. Kategoria Shkencë është shtëpia për adhuruesit e teknologjisë, natyrës, hapësirës dhe çdo gjëje në mes. Mësoni fakte të reja çdo ditë dhe diskutoni zhvillimet më të fundit shkencore me anëtarë me mendje të ngjashme.