Rreth kategorisë Edukim

Sektori i arsimit po rishpik veten në epokën dixhitale. Këtu është vendi për të diskutuar vizionet, idetë, të rejat dhe praktikat e mira për aplikimin e shërbimeve Tag.al në sektorin e edukimit.